Nút giao thông Thủ Đức – Quận 9

Công ty đã tham gia sản xuất và lắp đặt tổ chức giao thông toàn bộ hệ thống toàn bộ hệ thống đường dẫn và cầu nút giao hoa thị liên thông lớn nhật Việt Nam trong gói thầu Quốc tế tại Quận Thủ Đức và Quận 9 – TP Hồ Chí Minh thuộc dự án xuyên Á do ban quản lý Buôn Ma Thuận làm chủ đầu tư bao gồm :
+ 8.000 m2 tôn sóng an toàn giao thông.
+ 8.000 m2 chân khay
+ 8.000 m2 lát và trồng cỏ mái Taluy
+ 16.000 m2 cỏ cảnh quan tại các đảo thuộc nút giao

nut_giao_1

nut_giao_2

nut_giao_3