Máy sơn đường GRACO

may_son_graco

Gồm các bộ phận như sau :

– Hệ thống bình đun chính (giữ nhiệt cho sơn).
– Hệ thống cần khuấy.
– Hệ thống đánh lửa bằng Pin nhiệt.
– Hệ thống phun phản quang.
– Hệ thống bánh lái dễ dàng thay đổi hướng điều khiển.
– Hệ thống rắc hạt phản quang.
– Hệ thống cần điều khiển (Điều khiển hộp lăn sơn và hộp rắc phản quang) – Mỏ đốt (giữ nhiệt cho máng sơn và lấy lửa cho bếp cấp nhiệt cho hộp lăn sơn).

MỘT SỐ MẪU MÁY KHÁC

ThermoLazer 200 / 200TC

graco-1

 LineLazer IV 250

may-son-250