Biển hiệu lệnh

bien_hl1

Tác dụng: 
 – Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người sử dụng đường phải thi hành. Khi đi trên đường, các phương tiện, người đi bộ tham gia giao thông đều phải chấp hành.
Quy cách:
– Biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, kích thước biển tỷ lệ thuận với tốc độ thiết kế, nền biển màu xanh lam, hình vẽ và chữ số màu trắng